ESI studija

 

Apie mus

Šiuo metu VšĮ Ekosofijos institutas (sutr. ESI) veikia socialinės ekologijos srityje, nes žmogaus vidinė ir santykių su kitais darna labai svarbi gyvenimo kokybei ir tvariam visuomenės vystymuisi, o taip pat ir aplinką tausojančių technologijų plėtrai.

Istorija

VšĮ Ekosofijos institutas (iki 2015 m. – Viešoji įstaiga Atsinaujinančios energijos informacijos konsultacinis centras, sutr. ATEIK) yra nevyriausybinė pelno nesiekianti organizacija, įkurta 2002 m., jos veiklos tikslas – prisidėti prie darnios visuomenės kūrimo, plėtojant ir propaguojant atsinaujinančių išteklių (tame tarpe – žmogaus kūrybinio potencialo!) naudojimą. Organizacija dalyvavo tarptautiniame projekte „Nuotolinis atsinaujinančios energijos sistemų monitoringas“ (2002–2005 m.), kartu su Tarptautine saulės energetikų draugija Vilniuje surengė konferenciją „North Sun 2005“ apie saulės energijos naudojimą šiaurinėse platumose, koordinavo projektus: „Informacijos ir švietimo apie atsinaujinančius energijos šaltinius plėtra“, „Aplinkai palankios statybos iš šiaudų populiarinimas mažinant įtaką klimato kaitai“ (2006–2009 m.) bei dalyvavo kitoje mokslinėje ir švietėjiškoje veikloje. 2007 m. organizacija tapo EK partnere vykdant kampaniją „Tvari energetika Europai“, o 2008 m. balandį – asocijuota partnere, 2009 m., kartu su partneriais, inicijavo Lietuvos saulės energetikos asociacijos, Šiaudinių namų statytojų asociacijos įsteigimą.